Velkommen til Gilbjergskolen

– et godt sted at være, et godt sted at lære

Skolen er fordelt på fire afdelinger med én samlet ledelse.

PARKVEJ mellemtrin

Parkvej ligger i Gilleleje og huser elever fra 0. til og med 6. klasse. Her er store udendørs arealer og højt til loftet. Her har ca. 400 elever  børn og 60 lærere deres daglige gang. Læs mere her.

BLISTRUP

Vores afdeling i Blistrup ligger i smukke omgivelser med masser af plads – både inde og ude. Her underviser 20 lærere ca. 200 elever fra 0. til 6. klasse. Efter 6. klasse samles eleverne på Rostgårdsvej i hjertet af Gilleleje for at gå i 7. – 9. klasse sammen med vores elever fra Parkvej i Gilleleje.

Parvej udskoling

På Parkvej samles vores to afdelinger fra Parkvej og Blistrup når de skal starte i 7. klasse. Her afslutter man sit folkeskoleforløb med spændende linjefag i indbydende rammer.

Målsætning: Vi tilstræber at skabe et ungdomsmiljø præget af tilgængelighed, åbenhed, indflydelse og dialog. Undervisningen er alsidig, udfordrende og præget af høj faglighed. Den kvalificerer vore elever til livet som menneske i en foranderlig verden. Det er vores ambition, til stadighed at gøre en god udskoling bedre.

Linjer i udskolingenLæs folder om linjerne for 2020/21

Download ansøgningsskema for valg af linjer 2021/22

IDRÆTSVEJ

Idrætsvej er et specialpædagogisk/behandlingstilbud for børn og unge med svære sociale og følelsesmæssige udfrodringer fra 0. – 9. klasse.

Tilbuddet er målrettet børn i hele skoleforløbet, der p.g.a. svære sociale og følelsesmæssige vanskeligheder ikke aktuelt kan profitere tilfredsstillende af undervisningen i et alment undervisningstilbud, ej heller med støtte. Målgruppen har som udgangspunkt alderssvarende kognitive forudsætninger, men har behov for et mindre, overskueligt og forudsigeligt pædagogisk miljø for at kunne lære og udvikle sig såvel fagligt som socialt. Læs mere her.

 

FØNIX

Fønix er et specialundervisnings/behandlingstilbud for normalt begavede elever med psyko-sociale udfordringer, herunder også elever med udviklingsforstyrrelse og andre diagnoser. Fønix er en del af Gilbjergskolen som er en almen folkeskole, men har egne lokaler og indgang. Fønix er placeret på Blistrup skole.

Fønix er et tilbud fra 0-6 klasse og er for elever med et behov for særligt tilrettelagt undervisningsforløb. Fønix tilbyder en struktureret og forudselig skoledag hvor der tages hensyn til den enkelte elevs behandlingsbehov. Læs mere her

Gilbjergskolens mission

Gilbjergskolen forbereder vore børn og unge til livet som medborgere i en foranderlig globaliseret verden.

Gilbjergskolens værdigrundlag er funderet på faglighed, innovation & iværksætteri, fælleskab og ordentlighed.