FO

FO betyder Fritidsordning. Gilbjergskolen tilbyder en velfungerende og engageret FO på Parkvej og Blistrup, hvor eleverne kan komme i

morgentimerne inden undervisning og naturligvis efter skole.

Oasen er fritidstilbuddet for mellemtrinsbørnene fra 3.-5. klasse på Parkvej. Når barnet som 6. klasse er tilmeldt Karlsminde i Græsted.

Blistrup FO er inddelt i to afdelinger, hvor Rumraketten er for 0.-2. klasse og Krudttønden for 3. – 5. klasse. Oasen er åben fra skoletid til kl.

17.00 (fredag 16.30) i skoleferier kl. 8.00-17.00(16.30). Børn fra andre skoletilbud, som er bosiddende i kommunen, kan tilmeldes FO i

Blistrup og på Parkvej.