LEDELSESSTRUKTUR

LEDELSE OG ORGANISATION

Gilbjergskolen er opdelt i fire afdelinger som befinder sig på Parkvej i Gilleleje og på Toftegårdsvej i Blistrup. Her arbejder i alt 125 engagerede og kompetente medarbejdere.

Skolen har én samlet leder og herunder afdelingsledere inkl. vores skolefritidsordning – kaldet FO.

Vi arbejder i en skolestruktur med teamdannelser herunder klasseteams, årgangsteams og afdelingsteams, hvor klasserne og klasselærerne er de centrale omdrejningspunkter.