BESTYRELSEN

Referat af skolebestyrelsesmøder:
Skolebestyrelsen har indflydelse på kommunens beslutninger omkring skolen, fx økonomi og strategier for udviklingen.
Skolebestyrelsen arbejder med:
  • At være med til at sikre, at alle skolens elever trives og bliver så dygtige, de kan.
  • At sætte fokus på samarbejdet mellem skole og hjem.
  • Arbejder for tydeliggørelse af værdier, mål og ret.
Skolebestyrelsen består af:
Skolebestyrelsesformand:
Jesper Frederiksen. Mail:  jfrederiksen@mail.dk
Næstformand:
Anniqa Schack. Mail: anniqa.sarah.schack@hh.dk
Repræsentanter:
Anders Søborg. Mail: anderssoeborg@hotmail.com
Morten Ingeman-Petersen. Mail: m_ingeman@mail.tele.dk
Laila Bernhardsen. Mail: laila.postbox@gmail.com
Trine Powers.. Mail: trine.powers@kpow.dk

Sekretærer for skolebestyrelsen:

Anja Helmbæk Horst,  skoleleder. Mail: aheho@gribskov.dk
Per Rømer, sous-chef. Mail: proem@gribskov.dk

Medarbejderrepresentanter i skolebestyrelsen:

Christina Kruse. Mail: chkru@gribskov.dk

Lykke Rosenkrantz Klausen. Mail: lrkla@gribskov.dk

Elevrepræsentanter i skolebestyrelsen:

Opdatering er på vej

Fællesrådet:

Opdatering er på vej

Kontaktlærere:

Jane Malmkjær, Blistrup
Trine Kerstin Christensen, Parkvej
Anders  Hytting, Rostgårdsvej

Elevrådets sammensætning Parkvej:
Opdatering er på vej

Elevrådets sammensætning Blistrup;
Opdatering er på vej
Elevrådets sammensætning Rostgårdsvej
Opdatering er på vej